Công ty chúng tôi có thể giúp quý khách tìm đối tác liên doanh, mua lại cửa hàng, khách sạn hoặc tìm địa điểm thích hợp để mở nhà hàng hoặc xây dựng khách sạn mới.